Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de denúncies de FUNDACIÓ EL MARESME.

01-Què és el Canal de Denúncies de FUNDACIÓ EL MARESME ?

És un mitjà de comunicació que FUNDACIÓ EL MARESME posa a la disposició de tots aquells col•lectius definits amb accés a aquest Canal. A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions referides als àmbits d'aplicació del Codi Ètic o de qualssevol altra política i norma interna d'aplicació de FUNDACIÓ EL MARESME. S'han definit una sèrie de categories que ajuden a tipificar les comunicacions per àmbit, facilitant d'aquesta manera la seva gestió i l'emplenament dels formularis d'obtenció de dades.

02-Quina tipologia de delictes puc denunciar?

Aquells delictes penals establerts tant en el Codi Penal espanyol que es realitzin per un representant legal o empleat, en benefici directe o indirecte de FUNDACIÓ EL MARESME. Com ara: delictes de descobriment i revelació de secrets, corrupció en els negocis, tràfic d'influències, assetjament o delictes contra la integritat moral, entre altres.

03-Si hi ha una urgència haig d'utilitzar aquest canal?

No, aquest canal no està pensat per gestionar urgències o emergències. Contacti amb les autoritats o serveis d'emergència en aquest cas.

04-Hi ha algun codi en el qual revisar les conductes que són denunciables?

Sí. Pot revisar la Política del Sistema Intern d'Informació del Canal de Denúncies des d'aquí.

05-Qui gestiona el canal de denúncies?

Els membres de L' Equip de Gestió de Persones inicien les corresponents investigacions o recerca d'informació. Si es considera necessari s'externalitzarà. Les persones que intervinguin en la investigació estan subjectes també al deure de confidencialitat i a la política de privacitat. Per a les denúncies d' assetjament per raó de gènere seran tractades per la comissió d'investigació segons el protocol d'assetjament intern.

El Canal és gestionat per especialistes de Compliment Normatiu amb accés al Canal, amb la col•laboració, si és necessari, d'experts externs.

06-Qui gestiona les denúncies?

En funció de la tipologia de denúncia (àmbit) es constitueix una comissió d'investigació per a la resolució del cas. Si es considera necessari s'externalitza la recerca. Les persones que intervinguin en la recerca estan subjectes també al deure de confidencialitat i a la política de privacitat. Per a les denúncies d' assetjament per raó de gènere seran tractades per la comissió d'investigació mixta, segons indica el protocol d'assetjament.

07-Puc denunciar una situació laboral si no pertanyo a l'empresa?

Sí. El canal està obert perquè diferents actors de l'ecosistema empresarial puguin ajudar a detectar activitats no lícites. En qualsevol cas, si es tracten de reclamacions sobre el servei ofert, existeixen altres canals habilitats per a presentar aquestes queixes.

08-Quan rebré resposta sobre la meva denúncia o consulta? Quin és el termini de resolució?

En un termini de 7 dies es comunicarà la recepció de la denúncia.

S'analitzarà la mateixa i es podrà demanar a la persona informant més informació si fos necessari.

El termini de resolució de les consultes serà d'un màxim de 90 dies, tret que la complexitat del cas requereixi d'un termini major de forma justificada.

En el cas de denúncies d'assetjament per raó de sexe o gènere, els terminis seran els esmentats en el protocol d'assetjament ( de 20 a 30 dies laboralbles)


09-Què succeeix si, posteriorment, es comprova que el contingut d'una denúncia és fals?

L'important és actuar de bona fe i que hi hagi motius per a creure que els fets notificats són verídics. FUNDACIÓ EL MARESME no espera que l’alertador investigui els fets. La Comissió d'investigació és qui ha d'assumir aquesta funció. Si la recerca conclogués que no s'ha produït cap infracció, i es conclogués que el notificant ha actuat de bona fe, aquest no ha de témer cap mena de represàlia.

10-Per què haig de denunciar el que sé?

La integritat, la responsabilitat i la transparència són valors fonamentals per a FUNDACIÓ EL MARESME. Tenim la responsabilitat d'informar sobre qualsevol possible incompliment del nostre Codi Ètic o d'altres normatives.

11-He perdut la clau d'accés per a consultar l'estat de la denúncia Què puc fer?

Lamentablement, i per motius de seguretat, només l’alertador coneix el seu codi d'accés i la seva clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la comunicació no segueixi el seu curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix.

12-Està garantit l'anonimat en la denúncia?

En el procés de denúncia vostè podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decideix no fer-ho, haurà d'establir el seu propi seguiment mitjançant el canal de denúncies per a veure els avanços i la resolució. El canal li oferirà un usuari i clau per a accedir a l'avanç de la denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la IP des d'on es connecta.

13-Com puc augmentar l'anonimat en denunciar?

Alguns consells per a aconseguir el màxim anonimat, a més d'informar que la denúncia és anònima són:

  • Asseguri's que en la descripció de la comunicació no inclou informació amb la qual sigui fàcil identificar-li. El mateix aplica als documents que annexi com a possibles proves.
  • Pot utilitzar el navegador de codi obert TOR, que anonimitza l'adreça IP.

14-Com es tracten les dades de caràcter personal?

D'acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent, les societats que conformen FUNDACIÓ EL MARESME amb accés al Canal són responsables del tractament, gestió i emmagatzematge de les dades personals de totes les persones involucrades en les consultes i denúncies. Tant aquestes com els experts externs contractats compleixen amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.La plataforma està dissenyada per a aplicar la normativa vigent en protecció de dades personals, en concret l'article 24, de canals de denúncia.

15-On està la plataforma que gestiona el canal?

El canal de denúncies funciona sobre una plataforma externa. Aquesta empresa rep les denúncies i les envia automàticament a l'empresa per a la seva avaluació. Els servidors estan en CPD’s en territori europeu. Les seves dades estan encriptades per a evitar al màxim els riscos d'intrusió.